اخبار انجمن آشنا

1 حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه رویداد
  • ۱۱
  • شهریور
  • ۱۴۰۰

1 حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه

زمان
۱۱ شهریور - ساعت ۱۲ الی ۱۴
مکان
تهران