نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع تولید شیشه اخبار

نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع تولید شیشه

نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در صنایع تولید شیشه نشست آشنایی با کاربردهای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در ...

ccc اخبار

ccc

ccc

  • اهداف انجمن
  • ویژگی های انجمن
1 حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه رویداد
  • ۱۱
  • شهریور
  • ۱۴۰۰

1 حفظ ارتباط مستمر بین دانش‌آموختگان و دانشگاه

زمان
۱۱ شهریور - ساعت ۱۲ الی ۱۴
مکان
تهران