نرم‌افزار به عنوان خدمت(SaaS) و مزایای استفاده از آن اخبار

نرم‌افزار به عنوان خدمت(SaaS) و مزایای استفاده از آن

نرم‌افزار به عنوان خدمت(SaaS) و مزایای استفاده از آن

کاهش مقاومت در برابر تغییرات تکنولوژیک در سازمان ها و شرکت ها اخبار

کاهش مقاومت در برابر تغییرات تکنولوژیک در سازمان ها و شرکت ها

کاهش مقاومت در برابر تغییرات تکنولوژیک در سازمان ها و شرکت ها

5 نشانه در مورد فرا رسیدن زمان سرمایه گذاری در تهیه اپلیکیشن موبایل برای کاهش فشارکاری اخبار

5 نشانه در مورد فرا رسیدن زمان سرمایه گذاری در تهیه اپلیکیشن موبایل برای کاهش ...

5 نشانه در مورد فرا رسیدن زمان سرمایه گذاری در تهیه اپلیکیشن موبایل برای کاهش فشارکاری

 • اهداف انجمن
 • 1 کوشش در جهت استيفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن
 • 2 جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشکلات شناخت نيازها و اولويت ها
 • 3 برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي آموزش توسعه و گسترش فعاليت ها
 • مشاهده بیشتر
 • ویژگی های انجمن
 • کوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت کار
 • سعي در بهبود کيفيت خدمات يا بررسي، شناخت و استقرار روش هاي نوين کنترل کيفيت
 • کوشش در ارتقاي بهره‌وري منابع و ظرفيت خدمات انتقال نوآوري تکنولوژيک
 • مشاهده بیشتر
چالش رشد و توسعه اقتصادی رویداد
 • ۱۱
 • شهریور
 • ۱۴۰۰

چالش رشد و توسعه اقتصادی

زمان
۱۱ شهریور - ساعت ۱۲ الی ۱۴
مکان
تهران
مجوز ثبت رسمی نهاد داوری توسط انجمن شرکت های نرم افزاری (آشنا) رویداد
 • ۰۲
 • آذر
 • ۱۴۰۰
پرداخت های موبایلی چگونه باعث تغییر خدمات هتل داری و صنعت غذا می شود رویداد
 • ۰۳
 • آذر
 • ۱۴۰۰